Søndagspizza hver søndag

Kun 169 inklusive drikke

Ny pizza hver uke. (Se vår Facebook side for mer informasjon om aktuell pizza)

Ta med familien til et hyggelig måltid på brygga!