Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om de som tar kontakt med oss, de som booker bord hos oss, de som besøker oss, kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere og besøkende på vårt nettsted og våre sider i sosiale medier. Du finner også informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene, dine rettigheter og hvem du skal ta kontakt med vedrørende spørsmål om vår behandling av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kokeriet Restaurant as ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Behandlingsansvarlig er:

Adresse: Brygga 1-3 . 3210 Sandefjord

E-post: post@kokeriet.no

Telefon: 33 46 62 62

Organisasjonsnummer.: 984868677

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt som beskrevet ovenfor.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og registreringsnummer på kjøretøy.

Hvordan samler vi inn, bruker informasjonen din og hvor lenge opplysningene lagres

Våre gjester/kunder

Når du booker bord hos oss, trenger vi ditt navn, telefonnummer og eventuell epost for å kunne kontakte deg og gjenfinne din bestilling ved eksempelvis endringer eller avbestilling. Ved større forsamlinger tar vi også imot forhåndsbestilling av retter, og registrerer da valgte meny, eventuelle allergier og diett-tilpasninger som vi får opplyst om. Dette registreres ved utfylling av skjema på vår nettside eller av oss når du ringer inn en bestilling eller sender en epost til oss. Opplysningene slettes normalt etter 14 dager etter datoen bookingen gjelder, med mindre det er innhentet samtykke til lenger lagring eller det følger av ufravikelig lovgivning.

Øvrige gjester blir normalt ikke registrert at besøker oss, med unntak av smittvernsregistrering under pandemier o.l. som korona. I slike tilfeller vil man ved inngangen bli bedt om å registrere seg digitalt, via løsning levert av vår leverandør innen smittevernsregistreringsløsning, med navn og telefonnummer. Opplysningene slettes automatisk, senest etter 14 dager.

For gjester som har forhåndsgodkjent kreditt, vil vi i tillegg til kontakt- og fakturainformasjon, registrere hva gjestene har handlet hos oss for faktureringsformål. I forbindelse med godkjennelsen av kreditt, vil det kunne bli foretatt en kredittvurdering. Vedkommende som vurderes vil da få et gjenpartsbrev fra et kredittopplysnings firma med oversikt over hvilke opplysninger vi har fått innsyn i. Opplysningene lagres kun hos kredittopplysnings firmaet.

Ved betaling med bankkort eller kredittkort registrerings betalingsinformasjon av kortselskaper. Vi lagrer ingen personopplysninger utover det som er nødvendig for gjennomføring av transaksjonen og pålagt etter lovgivningen. For kortutsteders behandling av personopplysningene henviser vi til din kortutsteders personverninformasjon.

Ved bestilling av take away for henting hos oss, skjer dette via telefon eller epost eller på vår take away app. Vi registrerer da hva som er bestilt, tidspunkt og navn og telefonnummer på den som har bestilt. Dette slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene, med mindre annet følger av lovgivningen.

Bedriftskunder registreres med en kontaktperson hos Kokeriet Restaurant as, inkludert vedkommendes navn, stilling og kontaktinformasjon. Opplysningene lagres så lenge kundeforholdet varer, og inntil kundeforholdet har vært passivt i 24 måneder. Fakturainformasjon lagres så lenge det er påkrevd i gjeldende bokføringslov og tilsvarende regler.

Ved henvendelser på telefon eller epost, lagrer vi kontaktopplysninger og hva henvendelsen gjelder inkludert korrespondansen. Opplysningene blir lagret til det tidspunktet dataene ikke lenger er nødvendig eller påkrevd, eller du ber om at de fjernes og det ikke er rettslige krav til at vi beholder opplysningene.

Dersom du er eksisterende registrert kunde, eller kontaktperson hos kunde, hos oss eller uttrykkelig har samtykket til å motta slike henvendelser, vil du kunne få tilsendt nyhetsbrev og kundetilfredshetsundersøkelser eller gode tilbud. Din epost vil kunne bli slettet fra denne listen dersom du ber oss om det, eller av melder deg fra listen i selve utsendelseseposten.

Våre leverandører og samarbeidspartnere

Vi registrerer navn og kontaktinformasjon, inkludert arbeidsted, på kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Enhetsinformasjon – Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies.

Dersom de ikke er nødvendig for at nettsidene våre skal fungere, vil de ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette.

Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre sider:

  • Nødvendige tekniske cookies for at nettsiden skal fungere
  • Cookies for å sikre funksjonaliteten til skjemaet for booking/reservasjoner

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre. Du kan lese mer om dine valgmuligheter og hvordan du kan endre dine innstillinger blant annet på nettsidene til Nettvett.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis. På enkelte tjenester i sosiale medier, så som våre Facebook-sider, vil vi kunne ha et delt behandlingsansvar med den som er ansvarlig for det sosiale mediet, og da gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar, i tillegg til Facebook sin egen personvernerklæring.

 

Utleveres personopplysninger til andre?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi utleverer pr i dag ikke personopplysninger utenfor EØS. Dataene lagres i Norge. Hvis vi engasjerer en databehandler som behandler personopplysningene utenfor EØS, vil vi sikre at dette gjøres i tråd med gjeldende EU-regler.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Dette gjelder også bildene fra kameraovervåkingen. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Kokeriet Restaurant as sine retningslinjer og rutiner for personvern

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Hvilke rettigheter har du angående vår bruk av dine personopplysninger?

Du har rett til:

  • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
  • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold
  • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger.
  • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
  • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør
  • Å kreve sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
  • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss som beskrevet ovenfor.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Hvor kan du klage?

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt også med oss direkte, i tilfelle det er noe vi kan raskt rette opp i.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvordan får du vite om endringer i denne personvernerklæringen?

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring i vår personvernerklæring.  Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Ved vesentlige endringer, og forutsatt at vi har din e-postadresse, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene per e-post.